window.document.write("");

PNS CloudDesktop VDI 云桌面系统

2018-05-04 11:34:54 浏览次数:17076

系统简介:

       PNS CloudDesktop VDI云桌面系统,是采用KVM架构,服务器集中运算模式的云桌面系统。为用户提供统一的资源池,解决用户桌面运维的难题。


系统特点:

      1、资源集中管理,客户端设备简单

      2、用户可通过自有账号在任意地点登陆自有桌面

      3、可跨internet网络、跨区域集中部署

      4、采用USB重定向技术,支持各类外设


适用场景:

      1、学校、政府办公

      2、简单应用微机房

      3、具有大量分支机构的企业